کلیدواژه‌ها = پیش‌بینی رفتار بیماری‌های همه‌گیر
ارائه مدلی برای شبیه‌سازی انتشار ویروس کوید-19 بر اساس زنجیره مارکوف گسسته زمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1402

10.22052/scj.2023.246527.1076

امیرحسین یداللهی؛ حسین صباغیان بیدگلی