کلیدواژه‌ها = هوش مصنوعی
الگوریتم شبکه عصبی عمیق بهبود یافته برای شناسایی بیماری کوید-19 در اینترنت اشیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 تیر 1402

10.22052/scj.2023.248686.1117

محمد موسوی؛ سوده حسینی؛ محمدرضا امیدی


مقایسه عملکرد روش های هوش مصنوعی در پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1402

10.22052/scj.2024.253154.1161

ملیحه نیک سیرت؛ جواد طیبی؛ محمد مهدی ایزدخواه