کلیدواژه‌ها = مسیریابی چند مسیره
ارائه یک الگوریتم مسیریابی چند مسیره انرژی کارا در سیستم های اینترنت اشیاء

دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 34-49

10.22052/7.1.34

محسن خراسانی فردوانی؛ محمدرضا رمضان پور؛ ریحانه خورسند