کلیدواژه‌ها = تشخیص و شناسایی اشیاء
انتخاب ناحیه‌های کاندید در سیستم‌های تشخیص و شناسایی اشیاء

دوره 5، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 34-47

علی قنبری سرخی؛ حمید حسن پور؛ منصور فاتح