کلیدواژه‌ها = Quality of Service
Towards Cloud-based Resource Management for Healthcare Data Analysis

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 فروردین 1402

10.22052/scj.2023.246269.1059

مصطفی قبائی آرانی؛ هدی اخوان


رویکرد تخصیص منبع کارا برای پردازش داده های حوزه سلامت در محیط رایانش ابری

دوره 8، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 80-101

10.22052/8.2.80

مصطفی قبائی ارانی؛ فاطمه مهدی بابایی