اندازه‌گیری کمّی کیفیت در مهندسی نرم‌افزار سرویس‌گرا: روش‌ها، کاربردها و چالش‌ها

نویسندگان

دانشگاه فردوسی، گروه مهندسی کامپیوتر

چکیده

هدف مهندسی نرم‌افزار سرویس‌گرا حمایت از توسعه سریع، کم هزینه و ترکیب آسان نرم‌افزار‌های توزیع‌شده حتی در محیط‌های ناهمگن است که در آن از سرویس‌ها به عنوان عناصر اصلی برای توسعه برنامه‌ها و راه‌حل‌ها استفاده می‌شود. مهندسی نرم‌افزار سرویس‌گرا درصدد توسعه روش‌ها و ابزارهایی برای بهبود کیفیت و سودآوری توسعه نرم‌افزار است. امروزه یکی از دغدغه‌های مهم و چالش‌برانگیز در حوزه مهندسی نرم‌افزار سرویس‌گرا، تولید سرویس‌هایی با کیفیت مورد نیاز است. تحقق کیفیتِ مورد انتظار نقش بسزایی در کاهش هزینه‌های توسعه نرم‌افزار دارد. قدم اول در مسیر تحقق کیفیتِ مورد انتظار، برخورداری از قابلیت اندازه‌گیری کمّیِ جنبه‌های مختلف کیفیت است. تاکنون کارهای زیادی برای اندازه‌گیری کمّی کیفیت سرویس‌ها انجام شده است که هر کدام از آن‌ها با مزیت‌ها، محدودیت‌ها و کاربرد‌های متنوعی همراه هستند. در این مقاله به دنبال آن هستیم که با تحلیل روش‌های موجودِ اندازه‌گیری کمّی به مقایسه تطبیقی آن‌ها با یکدیگر بپردازیم. بدین منظور، ابتدا یک مدل برای ارزیابیِ کیفیت سرویس‌ها ارائه می‌کنیم. بر مبنای این مدل، روش‌های مختلف را دسته‌بندی نموده و به تحلیل نقاط قوت، محدودیت‌ها و کاربردهای آن‌ها می‌پردازیم. نتایج تحلیل‌های انجام شده، امکان انتخاب مناسب‌ترین روش را برای اندازه‌گیری جنبه‌های مختلف کیفیت سرویس به همراه دلایل منطقی و مستدل فراهم می‌نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The quantitative Measurement of Quality in Service-oriented Software Engineering: Methods, Applications, and Issues

نویسندگان [English]

  • Abbas Rasoolzadegan
  • mohaddese Basiri
چکیده [English]

Service-oriented software engineering (SOSE) enables rapid and cost-efficient development of distributed software even in heterogeneous environments where deliver its solutions as services. SOSE aims at providing methods and tools to enhance the quality of products and make software development as beneficial as possible. A challenging issue in SOSE is providing services with the required quality which contributes in cost-efficient software development. To this end, the quantitative measurement of quality is crucial. There are several valuable works in literature for quantifying different quality aspects of service-oriented solutions. However, each of the existing works has some strengths and weaknesses. Here we try to survey the literature on the quantitative measurement of the various aspects of services' quality in SOSE. To do so, we propose a model for quality assessment of services. Based on the proposed model, we categorize existing methods and analyze their strengths, weaknesses, and applications. The results of our analysis and comparisons make it possible to select the most appropriate method for quantifying each quality aspect of services which, to the best of our knowledge, is not available in the literature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Service-oriented software engineering
  • Quality of service
  • Quantitative measurement
  • Quality engineering