نویسنده = �������������� ����������
استراتژی خرید و فروش در بازار بورس ایران با استفاده از مدل های یادگیری ماشین همراه با انتخاب ویژگی به کمک الگوریتم جستجوی فاخته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مرداد 1402

10.22052/scj.2023.252793.1144

عرفان صابری؛ الناز رادمند؛ جمشید پیرگزی؛ علی کرمانی