نویسنده = ������������ ����������
سامانه کمک طراحی پارچه بر اساس الگوریتم ژنتیک محاوره‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1402

10.22052/scj.2023.246464.1072

سید محمود طباطبایی؛ وجیهه مظفری؛ عطیه السادات کریمپور