نویسنده = ���������� �������������� ��������
طراحی مدلی برای طبقه‌بندی داده‌های جریانی با استفاده از ‏یادگیری تقویتی و گرادیان کاهشی تصادفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مرداد 1402

10.22052/scj.2023.248781.1124

سمیرا فرزانه؛ جواد سلیمی سرتختی


مدل‌سازی امنیت ماشین‌های مجازی در ابر با استفاده از تئوری بازی تکرار شونده

دوره 10، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 2-15

10.22052/scj.2021.242842.0

امیرحسین یداللهی؛ جواد سلیمی سرتختی؛ سلمان گلی بیدگلی