نویسنده = ���������� ���������� ������ �������� ��������
روشی برای تشخیص مؤلفه‌های نرم‌افزاری مبتنی بر الگوریتم ژنتیک مرتب‌سازی نامغلوب

دوره 7، شماره 2، آذر 1397، صفحه 47-64

شبنم غلامشاهی؛ سید محمد حسین هاشمی نژاد