نویسنده = ���������� �������� ��������������
یک روش تطبیق‌پذیر نهان‌نگاری داده در ویدئوهای فشرده شده با استاندارد HEVC

دوره 9، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 72-83

10.22052/scj.2021.242817.0

زهرا بهرامی اصل؛ محمدرضا رمضان پور؛ ریحانه خورسند


ارائه یک الگوریتم مسیریابی چند مسیره انرژی کارا در سیستم های اینترنت اشیاء

دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 34-49

10.22052/7.1.34

محسن خراسانی فردوانی؛ محمدرضا رمضان پور؛ ریحانه خورسند