نویسنده = ������������ ����������
گراف‌های تک دور فرینال نسب به مجموع توان k‎-ام درجات گراف‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1402

10.22052/scj.2023.248230.1092

علی قلاوند؛ مصطفی توکلی