نویسنده = ������������ ��������
مروری بر استفاده از محاسبات تکاملی در تجزیه‏ی طیفی تصاویر ابرطیفی

دوره 1، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 46-59

حسین فیاضی؛ حمید دهقانی؛ سید مجتبی حسینی