نویسنده = ������������ ������������ ����������������
کنترل موتور BLDC با استفاده از کنترل‌کننده PID مرتبه کسری بهینه شده با الگوریتم رقابت استعماری

دوره 2، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 2-11

ابوالفضل حلوایی نیاسر؛ صابر فلاحتی علی آبادی