نویسنده = ������������ ��������
مروری بر شبکه­ های عصبی کوانتومی

دوره 1، شماره 1، دی 1391، صفحه 46-55

محمد خسروی؛ مریم ذکری