مروری بر شبکه­ های عصبی کوانتومی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله، به بررسی روند توسعه شبکه­ های عصبی کوانتومی و برخی از مدل­های ارائه شده تاکنون و نحوه پیاده­ سازی فیزیکی این مدل­ها پرداخته شده است. نحوه استفاده از آزمایش دوـ شکاف برای پیاده­ سازی شبکه­ های عصبی کوانتومی و روش­های طراحی این شبکه­ ها به همراه نمونه­ ایی از شبکه­ های ترکیبی دو لایه که متشکل از نرون­های کوانتومی و کلاسیک­ اند، ارائه شده است. برخی از مدل­های کاربردی این شبکه ­ها در مقایسه با مدل­های کلاسیک و قابلیت­ ها و توانایی­ های شبک های عصبی کوانتومی، با توجه به مفاهیم موجود در مکانیک کوانتومی در حل مسائلی که برای مدل­ های کلاسیک بسیار دشوار یا حتی غیر ممکن است، ذکر شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review of Quantum Neural Networks

نویسندگان [English]

  • Mohammad Khosravi
  • Maryam Zekri
چکیده [English]

In this paper the development of quantum neural networks (QNN), and some of presented models and physical implementation are reviewed. How of making use of double-slit experiment for implementing QNN and methods of designing as well as examples of two-layer hybrid networks in QNN constructed from quantum neurons and classical neurons are represented. Some application models of the networks (QNN) is compared with classical models and capabilities of QNN together with the quantum mechanical concepts in solving difficult problems, which is hard to solve by classical models, is noted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • quantum neural network
  • quantum computing
  • two-layer hybrid network
  • quantum neurons
  • quantum information processing