طراحی و بهینه‌سازی بلوک ورودی-خروجی دیجیتال با ترانزیستورهای نانونوار گرافنی

نویسندگان

دانشگاه کاشان

چکیده

در صنعت الکترونیک، کوچک‌تر و بهینه‌ شدن افزاره‌ها هدف نهایی است؛ اما طبق پیش‌بینی‌های ITRS، سیلیکون به‌عنوان ماده اصلی افزاره‌های نیمه‌رسانای امروزی، به‌دلیل محدودیت‌های فیزیکی به انتهای راه خود نزدیک شده‌ است. به همین دلیل، محققان به دنبال مواد جدید برای جایگزینی سیلیکون هستند. تا به امروز، کربن و آرایش اتمی خاص آن گرافن به‌عنوان قوی‌‌ترین جایگزین مطرح بوده ‌است. از بین اجزای مداری، بلوک ورودی-خروجی نیز به‌عنوان جزء جدایی‌ناپذیر سیستم‌های الکترونیکی، نیاز به طراحی مجدد و بهینه‌ شدن دارد. در این مقاله، هدف امکان‌سنجی و طراحی بلوک ورودی-خروجی با استفاده از ترانزیستورهای اثرمیدانی گرافنی است. با استفاده از این ترانزیستورها هریک از اجزای تشکیل‌دهنده، طراحی و با نرم‌افزار HSPICE شبیه‌سازی و تحلیل ‌شده است. سپس این اجزا در کنار هم قرار گرفته و یک بلوک ورودی-خروجی کامل مبتنی بر گرافن پیاده‌سازی شده است. بلوک ورودی-خروجی گرافنی با مشابه سیلیکونی مقایسه شده و نشان داده شده که تأخیر بلوک گرافنی حتی با ناهمواری لبه 10%، برابر 94/299 پیکوثانیه است که 32% از نمونه سیلیکونی سریع‌تر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design and Optimization of Input-Output Block using Graphene Nano-ribbon Transistors

نویسندگان [English]

  • Hadi Shirvani Filabadi
  • Hossein Karimiyan
چکیده [English]

In the electronics industry, scaling and optimization is final goal. But, according to ITRS predictions, silicon as basic material for semiconductors, is facing physical limitation and approaching the end of the path. Therefore, researchers are looking for the silicon replacement. Until now, carbon and its allotrope, graphene, look to be viable candidates. Among different circuits, IO block is a needed ingredient for electronic systems and needs to be re-designed and optimized. In this paper, goal is feasibility analysis and design of IO blocks using graphene field effect transistors. Using these transistors, each ingredient is designed, simulated and analyzed using the HSPICE tool. Then, these ingredients are combined together and the graphene-based IO block is implemented. Similar to graphene IO, silicon- based IO block is also designed and results are compared. It indicated that propagation delay is 299.9ps with 10% edge roughness, which is 32% faster compared to silicon counterpart.

کلیدواژه‌ها [English]

  • graphene
  • Input-Output Block
  • Graphene Transistor
  • Graphene Nano-ribbon
  • Beyond-Silicon
  • Output Buffer
  1. [1] L. Wilson, "International technology roadmap for semiconductors (ITRS)," Semiconductor Industry Association, 2013. [2] Y.-M. Lin, A. Valdes-Garcia, S.-J. Han, D. B. Farmer, I. Meric, Y. Sun, et al., "Wafer-scale graphene integrated circuit," Science, vol. 332, pp. 1294-1297, 2011. [3] H. Wang, A. Hsu, J. Wu, J. Kong, and T. Palacios, "Graphene-based ambipolar RF mixers," IEEE Electron Device Letters, vol. 31, pp. 906-908, 2010. [4] S. A. S. Kashani, H. K. Alidash, and S. Miryala, "Design and characterization of graphene nano-ribbon based D-flip-flop," Journal of Nanoelectronics and Optoelectronics, vol. 12, pp. 580-591, 2017. [5] S. A. S. Kashani, H. K. Alidash, and S. Miryala, "Schottky-barrier graphene nanoribbon field-effect transistors-based field-programmable gate array's configurable logic block and routing switch," IET Circuits, Devices & Systems, vol. 11, pp. 549-558, 2017. [6] J. M. Rabaey, A. P. Chandrakasan, and B. Nikolić, Digital Integrated Circuits, 2/e: Prentice hall, 2003. [7] N. H. Weste and D. Harris, CMOS VLSI design: a circuits and systems perspective: Pearson Education India, 2015. [8] S. G. Noyce, J. L. Doherty, Z. Cheng, H. Han, S. Bowen, and A. D. Franklin, "Electronic Stability of Carbon Nanotube Transistors Under Long-term Bias Stress," Nano letters, 2019. [9] M. Cao, C. Han, X. Wang, M. Zhang, Y. Zhang, J. Shu, et al., "Graphene nanohybrids: excellent electromagnetic properties for the absorbing and shielding of electromagnetic waves," Journal of Materials Chemistry C, vol. 6, pp. 4586-4602, 2018. [10] A. Geim, "Graphene prehistory," Physica Scripta, vol. 2012, p. 014003, 2012. [11] M. C. Lemme, T. J. Echtermeyer, M. Baus, and H. Kurz, "A graphene field-effect device," IEEE Electron Device Letters, vol. 28, pp. 282-284, 2007. [12] R. Cheng, J. Bai, L. Liao, H. Zhou, Y. Chen, L. Liu, et al., "High-frequency self-aligned graphene transistors with transferred gate stacks," Proceedings of the National Academy of Sciences, vol. 109, pp. 11588-11592, 2012. [13] X. Wang, Y. Ouyang, X. Li, H. Wang, J. Guo, and H. Dai, "Room-temperature all-semiconducting sub-10-nm graphene nanoribbon field-effect transistors," Physical review letters, vol. 100, p. 206803, 2008. [14] J. Wang, F. Ma, and M. Sun, "Graphene, hexagonal boron nitride, and their heterostructures: properties and applications," RSC Advances, vol. 7, pp. 16801-16822, 2017. [15] M. Gholipour, Y.-Y. Chen, A. Sangai, and D. Chen, "Highly accurate SPICE-compatible modeling for single-and double-gate GNRFETs with studies on technology scaling," in Proceedings of the conference on Design, Automation & Test in Europe, 2014, p. 120. [16] PTM. Predictive Technology Model [Online].