پلی نومیوگرافی، به وسیله یک روش تکراری جدید

نویسنده

دانشگاه کاشان

چکیده

اهمیت و کاربرد ریاضی و تکنیک‌های مبتنی بر آن در بسیاری از علوم انکارناپذیر است. یکی از این کاربردها پلی‌نومیونگاری است. پلی‌نومیونگاری فرایند تجسم ریشه‌های یک ‌چندجمله‌ای مختلط است که از منظر علوم و هنر حائز اهمیت است. در این مقاله قصد داریم پلی‌نومیونگاری حاصل از یک روش تکراری جدید را ارائه کنیم. طی مثال‌های بیان‌شده، مشاهده خواهیم کرد که با اعمال این تکنیک، طرح و الگوهای زیبایی حاصل خواهد شد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Polynomiography via a new iterative method

نویسنده [English]

  • morteza Bisheh Niasar
چکیده [English]

the importance and application of mathematics and its techniques in most of the branches of science is undeniable. one of these applications is polynomiography.

Polynomiography is visualization process of finding the roots of a given complex polynomial, and has importance for both the art and science aspects.

In this paper, we plan to propose a new iterative technique for polynomiography. By provided examples, we are going to show that using this technique will result to interesting patterns.

کلیدواژه‌ها [English]

  • polynomiography
  • polynomial
  • iterative techniques
  • pattern