ارائه یک راهکار جدید در تکنیک بکار گرفته شده در پروتکل ARAN جهت بهینه نمودن و افزایش کارآیی مسیریابی امن در شبکه های سیار موردی

نویسندگان

چکیده

برای برقراری امنیت در مسیریابی در شبکه‌های موردی، پروتکل‌های مسیریابی امن متفاوتی ارائه شده‌اند. اما متأسفانه روش به کار گرفته شده در برخی از این پروتکل‌ها ناکارآمد بوده و برخلاف افزایش امنیت، باعث کاهش کارایی و بهینگی شده و یا اشکالات و نواقصی را به دنبال داشته‌اند. با مطالعۀ پروتکل‌های مسیریابی امن بسیاری، نتایج حاصل از مطالعات نشان داد که ARAN نسبت به اکثر آن‌ها سرویس‌های امنیتی تشخیص هویت و عدم انکار را با استفاده از تصدیق‌های رمزنگاری به‌صورت مطمئن و امن‌تری ایجاد کرده است [11ـ16] و همچنین در برابر حملات گره‌های بدخواه مقاوم می‌باشد. در نتیجه به‌طور کلی امنیت خوبی را اعمال نموده است. اما تکنیک به کار گرفته شده در آن برای برقراری امنیت، علاوه بر مصرف انرژی زیاد (که یکی از محدودیت‌های اصلی شبکه‌های بی‌سیم است) با افزایش سایز بسته‌های مسیریابی، نرخ سربار را نیز افزایش داده و در نتیجه افزایش تأخیر و کاهش سرعت را نیز به دنبال داشته است. بنابراین ما در این مقاله ابتدا به معرفی ARAN پرداخته و سپس نشان داده‌ایم که اگرچه این پروتکل در عملیات مسیریابی در شبکه‌های موردی، امنیت را ایجاد نموده است، تکنیک به کار گرفته شده در آن برای برقراری امنیت علاوه بر مصرف انرژی زیاد با افزایش سایز بسته‌های مسیریابی، نرخ سربار را نیز افزایش داده و در نتیجه افزایش تأخیر و کاهش سرعت را نیز به دنبال داشته است. ما در این مقاله با ارائۀ راهکاری جدید به‌جای تکنیک به کارگرفته شده در ARAN، سعی در برطرف نمودن مشکلات و ناکارآمدی آن نموده و آن را بهینه و کارآمدتر کرده‌ایم، به‌طوری که نتایج حاصل از شبیه‌سازی نشان می‌دهد که اعمال روش پیشنهادی ما در این الگوریتم با کاهش اندازۀ بسته‌های مسیریابی و نرخ سربار حاصل از آن باعث کاهش میزان مصرف انرژی شده و همچنین زمان احراز هویت و به‌دنبال آن زمان مسیریابی را نیز کاهش داده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ارائه یک راهکار Ø‌دید در تکنیک بکار گرفته شده در پروتکل ARAN Ø‌هت بهینه نمودن و افزایش کارآیی مسیریابی امن در شبکه های سیار موردی

نویسندگان [English]

  • azam davahli
  • ahmad Sharif
چکیده [English]

جهت برقراری امنیت در مسیریابی در شبکه های موردی، پروتکل های مسیریابی امن متفاوتی ارائه شده اند. اما متاسفانه روش بکار گرفته شده در برخی از این پروتکل ها ناکارآمد بوده و برخلاف افزایش امنیت، باعث کاهش کارایی و بهینگی شده و یا اشکالات و نواقصی را بدنبال دارند. ما در این مقاله ابتدا به معرفی یکی از این پروتکل های مسیریابی امن به نام ARAN پرداخته و نشان داده ایم که اگرچه این پروتکل در عملیات مسیریابی در شبکه های موردی، امنیت را ایجاد نموده است اما تکنیک بکار گرفته شده در آن برای برقراری امنیت علاوه بر مصرف انرژی زیاد (که یکی از محدودیت های اصلی شبکه های بی سیم می باشد) با افزایش سایز بسته های مسیریابی، نرخ سربار را نیز افزایش داده و در نتیجه افزایش تاخیر و کاهش سرعت را نیز بدنبال داشته است. ما در این مقاله با ارائه ی راه کاری جدید به جای تکنیک بکارگرفته شده در ARAN سعی در برطرف نمودن مشکلات و ناکارآمدی آن نموده و باعث بهینه و کارآمدتر شدن آن شد ه ایم بطوریکه نتایج حاصل از شبیه سازی نشان می دهد که اعمال روش پیشنهادی ما در این الگوریتم با کاهش اندازه بسته های مسیریابی و نرخ سربار حاصل از آن باعث کاهش میزان مصرف انرژی شده و همچنین زمان احراز هویت و بدنبال آن زمان مسیریابی را نیز کاهش داده است.

کلیدواژه‌ها [English]

  • شبکه های سیار موردی
  • پروتکل مسیریابی امن
  • پروتکل ARAN
  • احراز هویت
  • افزایش کارآیی