بزرگ‌نمایی تصویر با استفاده از تقریب بهترین صفحه

نویسندگان

دانشگاه یزد

چکیده

: بزرگ­نمایی تصویر یکی از مسائل موجود در بحث پردازش تصویر می­باشد که در آن فرد علاقه‌مند است تصویر مورد نظر را بزرگ و متناسب با سطح قابل نمایش دستگاه نماید. در بزرگ­نمایی لازم است که پیکسل­های اضافی در اطلاعات تصویر قرار داده شود. اضافه­کردن اطلاعات به تصویر باید با بافت موجود در تصویر سازگار باشد و بلوک­های مصنوعی ایجاد نکند. در این پژوهش با استفاده از تقریب بهترین صفحه، پیکسل­های مورد نیاز تخمین­زده می­شوند. جهت سنجش توانایی این روش، نتایج حاصل بر روی چند تصویر با روش­های دیگر مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفته است. متوسط زمان اجرای برنامه برای تصویر 512×512 برابر 95/13 ثانیه می‌باشد. هم‌چنین میانگین PSNR مربوط به تصویر اصلی و بزرگ‌نمایی شده 29/31 می‌باشد که نشان‌ می‌دهد تصویر بزرگ‌نمایی شده به تصویر اصلی شباهت زیادی دارد و روش پیشنهادی از کارائی مطلوبی برخوردار است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Image zooming by the approach of the best approximation of page

نویسندگان [English]

  • Ali Mohammad Esmaili Zaini
  • Ali Mohammad Latif
  • Ghasem Barid Loghmani
چکیده [English]

Image zooming is one of the existing issues discussed in image processing in which the person is interested in enlarging a certain picture and fitting it into the visible area of the display devices. In zooming activities it is necessary that extra pixels be inserted in the information image. The addition of the image data should be suitable with the texture of the image without producing artificial blocks. In this research, by using the approximation of the best page required Pixels are estimated. To evaluate the ability of the method, the results are evaluated on several images and compared with other methods.  Average of execution time for the image 512 × 512 is 13.95 seconds. The average PSNR of the original image and image zooming is 31.29 which it shows that image zooming is very similar to the original image and the proposed method has an efficient performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : image zooming
  • the best approximation of page
  • interpolation