پیشگویی پیوند در شبکه های اجتماعی با استفاده از ترکیب دسته بندی کننده ها

نویسندگان

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

™ پیشگویی پیوند در شبکه های اجتماعی یکی از فعالیت های مهم در تحلیل شبکه های اجتماعی است. اهمیت پیشگویی پیوند در شبکه های اجتماعی به دلیل طبیعت دینامیک آنهاست. اعضا و پیوندهای ارتباطی بین آنها در این شبکه ها مدام در حال افزایش است و این پیوندها ممکن است به دلایل گوناگون، از دست برود. لذا با پیشگویی این پیوندها، امکان گسترش و تکمیل این شبکه ها و بازیابی اطلاعات و موارد از دست رفته را می توان بدست آورد. برای کشف و پیشگویی این پیوندها نیاز به اطلاعاتی است که غالباً از ساختار گرافی شبکه استخراج می شوند و به عنوان معیارهایی برای پیشگویی مورد استفاده قرار می گیرند. در این مقاله پس از معرفی دو معیار جدید که کارایی موثری در پیشگویی و نیز ارائه پیشنهادات از خود نشان داده اند، روش جدیدی ارائه شده است که با ترکیب چند دسته بندی کننده و با بهره گیری از روش های تکاملی (الگوریتم ژنتیک و الگوریتم رقابت استعماری)، عمل پیشگویی پیوند را به انجام می رساند. برای اثبات کار از دو مجموعه داده واقعی Facebook و Epinions استفاده شده است. ما نشان داده ایم که روش پیشنهادی می تواند کارایی و دقت پیشگویی را افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Link Prediction in Social Networks through classifiers combination

نویسنده [English]

  • azam keypour
چکیده [English]

Abstract

Link prediction in social networks is one of the most important activities in analysis of such networks. The importance of link prediction in social networks is due to its dynamic nature. While members and their relationships (links) in such networks are continuously increasing, links may be missed due to various reasons. By predicting such links, the possibility of extension, completion, and information retrieval of these networks can be provided. For predicting and detecting these links, some information is needed, which they could be extracted from the network graph structure and used as measures for prediction. Having introduced two new measures, which lead to an effective performance in predictions and recommendations, we propose a new method. The link prediction is achieved through combining classifiers and evolutionary methods of GA (Genetic Algorithm) and ICA (Imperialist Competitive Algorithm). To show practical considerations, two real datasets, Facebook and Epinions, are employed. We show that the proposed method can increase the performance and precision of prediction. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Link Prediction
  • Social Network
  • classifiers combination
  • evolutionary algorithms