ارائه روشی برای رمزنگاری تصاویر با استفاده از اتوماتای سلولی ترکیبی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله یک ساختار جدید برای رمزنگاری تصویر با استفاده
از اتوماتای سلولی ترکیبی ارائه می­شود. رمزنگاری تصویر در روش پیشنهادی در دو مرحله
صورت می­گیرد. در مرحله اول پیکسل­های تصویر به ترتیب خوانده شده و هر پیکسل با
قوانین اتوماتای سلولی ترکیبی جایگزین می­شود. در مرحله بعد پیکسل­های رمزشده به عدد
باینری تبدیل می­شود. سپس عمل جایگزینی هر بیت از پیکسل با استفاده از اتوماتای
سلولی ترکیبی صورت می­گیرد. شماره قانون استفاده شده برای هر پیکسل توسط یک رابطه
بازگشتی تعیین می­شود. بدیهی است مراحل رمزگشایی تصویر با توجه به برگشت­پذیری اتوماتای
استفاده شده به صورت معکوس قابل اجرا است. نتایج آزمایش­ها نشان می­دهد روش
پیشنهادی از لحاظ معیارهای کمی نتایج مطلوبی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Novel Image Encryption Algorithm based on Hybrid Cellular Automata

چکیده [English]

In this paper, a new structure for image encryption using hybrid cellular automata is presented. The image encryption is done in two steps. At the first step, each pixel is encrypted by rules of hybrid cellular automata. In the next step, each pixel converted to a binary number and each bit is encrypted by rules of cellular automata. The rules are made by a function. Due to reversibility of cellular automata, the decryption of the image is possible by doing the steps reversely. The experimental results show that this algorithm has satisfactory performance in terms of quantitative assessment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cryptography
  • Recursive Cellular Automata
  • Hybrid Cellular Automata