طراحی کنترل کننده فازی مود لغزشی برای پارک هوشمند اتومبیل

نویسندگان

دانشگاه کاشان

چکیده

چکیده: امروزه اتومبیل‌های پیشرفته مجهز به سیستم پارک هوشمند می‌باشند و به تدریج سایر اتومبیل‌ها نیز به این سیستم مجهز خواهند شد. تاکنون روش‌های متعددی برای پارک هوشمند اتومبیل از جمله کنترل‌‌کننده‌های فازی ارائه شده است. کنترل‌کننده‌های فازی ارائه شده علیرغم سادگی و سرعت محاسبات، از پایداری و عملکرد مطلوب برای این سیستم برخوردار نبوده است. لذا در این مقاله کنترل‌کننده فازی مود لغزشی زمان گسسته برای افزایش پایداری و بهبود عملکرد و رفتار مقاوم در پارک دوبل و ال اتومبیل طراحی شده است. با ارزیابی نتایج حاصل از شبیه‌سازی در محیط نرم افزار متلب نشان داده شده که خواسته‌های مذکور به نحو مطلوب برآورده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design of fuzzy sliding mode controller for parking of car

نویسندگان [English]

  • alireza faraji
  • maliheh abani arani
چکیده [English]

Abstract: In recent years, advanced cars had been equipped by intelligent parking system and in future, other cars will be done. Many methods were proposed for this system, like fuzzy controllers. The fuzzy controller is simple and has high speed calculations, but for this system have not favorite stability and performance. In this paper, fuzzy sliding mode controller is designed in discrete time for parallel and garage parking of car to enhance stability and improvement of performance and robustness of the system. Simulation of this system in MATLAB software verifies mentioned favorite aims.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keyword: Intelligent car parking
  • Fuzzy controller
  • Fuzzy sliding mode control
  • discrete time