نقش ارتباطات معنایی در بهبود نتایج یک سیستم پیشنهاد استناد- مقاله برگزیده هفدهمین کنفرانس ملی انجمن کامپیوتر ایران

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

حجم فراوان و روبه رشد اسناد علمی منتشر شده بر روی وب، فرآیند تصمیم‌گیری و انتخاب اسناد مرتبط با یک زمینه تحقیقاتی را برای پژوهشگران دشوار کرده ‌است. استفاده از کتابخانه‌های دیجیتال رایج با مشکلات مختلفی نظیر ناکارامدی جستجوی مبتنی بر کلمات کلیدی و ضعف معیارهای شباهت متنی مواجه است. راههکار دیگری که در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است استفاده از سیستم‌های پیشنهاد استناد می‌باشد که با دریافت یک متن، اسنادی که باید توسط آن متن مورد استناد قرار گیرند را پیشنهاد می‌کند، و بدین ترتیب می‌تواند در یافتن اسناد مرتبط با یک موضوع به پژوهشگر کمک کند. در این مقاله، نقش ارتباطات معنایی اسناد در کنار ویژگی‌های متنی آنها در بهبود نتایج یک سیستم پیشنهاد استناد مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که درنظر گرفتن ارتباطات معنایی نقش بسزایی در تشخیص شباهت اسناد دارد و باعث بهبود کیفیت سیستم پیشنهاد استناد مورد نظر می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Using Semantic Relations to Improve Quality of a Citation Recommendation System

نویسندگان [English]

  • Fattane Zarrinkalam
  • Mohsen Kahani
چکیده [English]

With the increasingly growth of scientific documents in the Web, it is difficult to select a concerned document. A citation recommendation system receives a text and recommends documents to be cited by the text. Such recommendation helps a researcher in hitting his/her concerned texts. Based on sematic relations, this paper presents a new indicator to measure the similarity between documents and presents a citation recommendation system exploiting the indicator along with other document features. The experimental results showed that the indicator succeeds in the document similarity recognition and leads to improvement in the recommendation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Citation recommendation
  • Semantic similarity
  • Textual similarity