بهینه سازی برنامه ریزی هفتگی دروس دانشگاهی با روشهای جستجوی محلی

نویسندگان

دانشگاه شاهد

چکیده

مسئله برنامه‌ریزی هفتگی دانشگاه، مسئله پیچیده‌ای است که حل آن به کمک رایانه، مدت‌هاست که زمینه فعالیت است. برای حل این مسئله، باید دروس را با توجه به محدودیت‌های سخت و نرم به زمان‌ها نسبت داد. محدودیت‌های سخت باید حتماً رعایت شوند (برخی از آن‌ها تحت شرایطی با هزینه‌ای بالا قابل نقض­اند) و هدف، رعایت هرچه بیشتر محدودیت‌های نرم است. در این مقاله، کوشش شده با ارائه الگوریتم‌های جست­وجوی محلی مناسب، یک برنامه هفتگی که محدودیت‌های سخت در آن رعایت شده، بهبود گردد. در واقع، ورودی روش پیشنهادی یک برنامه قابل قبول است که به وسیله یک الگوریتم جست­وجوی خاص مسائل ارضای محدودیت به دست آمده است. این ورودی قابل قبول جهت نیل به سمت جواب بهینه به الگوریتم پیشنهادی ارائه می‌شود. نتایج نشان می‌دهد که روش پیشنهادی برای داده‌های واقعی در فضایی با ابعاد بالا و محدودیت‌های پیچیده، عملکرد بسیار خوبی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimizing University Course Timetable Using Local Search Methods

نویسندگان [English]

  • Maryam Hasanzadeh
  • Ramin Bashizade
چکیده [English]

University course timetabling problem is a complicated problem and finding a computer-aided solution for it was a subject to work for many years. To solve this problem, we must assign courses to timeslots with respect to hard and soft constraints. Hard constraints are those which must be necessarily met (some of them could be neglected with high costs). Our aim is to meet as many soft constraints as possible. In this paper we present local search algorithms to improve a table which meets hard constraints, and is provided by a searching algorithm for CSPs. Our results show that the proposed method is very suitable for real data with a large size and complex constraints.

کلیدواژه‌ها [English]

  • University Weekly schedule
  • Local Search
  • Timetable