بهینه سازی پایداری داده های مفید و قابل اعتماد در شبکه های حسگر بی سیم بی ملازم

نویسندگان

چکیده

چکیده :در شبکه های حسگر بی سیم بی ملازم، داده های جمع آوری شده در گره های شبکه برای مدت نسبتا طولانی ذخیره می شوند تا آنکه گیرنده آن ها را جمع آوری کند. از آنجا که ممکن است یک یا چند گره شبکه به طور اتفاقی خراب شوند و یا آنکه دشمن سیار آنها را تسخیر نماید، چالش اصلی این شبکه ها، نگهداری اطلاعات و ارسال آن به گیرنده به صورت کامل و صحیح است. علاوه بر این باید کارایی ارتباط و حافظه لازم برای دست یابی به این هدف در نظر گرفته شوند. این خصوصیت ویژه، شبکه های حسگر بی سیم بی ملازم را از سایرشبکه های حسگر بی سیم متمایز می نماید. در سال 2011، رن و همکاران طرحی برای بیشینه سازی نگهداری و پایداری داده های جمع آوری شده توسط حسگرهای شبکه، ارائه کردند.دراین مقاله، ابتدا نشان می دهیم که این طرح دارای دو ضعف عمده می باشد: 1- داده منتشر شده در شبکه احراز هویت نمی شود و در نتیجه شبکه را مستعد حمله تزریقی می نماید. 2- داده هایی که در اثر ارسال بین گره ای ناقص شده اند نیز شناسایی نمی شود. این نقاط ضعف موجب افزایش ترافیک و از بین رفتن کارایی شبکه می شود. در ادامه راهکار استفاده از امضای همریخت را برای برطرف کردن این نقاط ضعف، ارائه می دهیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimizing Survival of Trusted Data in Unattended Wireless Sensor Networks

نویسندگان [English]

  • Faezezh Sadat Babamir
  • Zibai Eslami
چکیده [English]

In wireless sensor networks, the collected data are stored in the network nodes for a long time until the receivers take them. Since some network nodes may become accidentally corrupt or some mobile adversary intrudes to some node, data survival and secure and complete data transmission to some receiver is a concern. Moreover, we should consider communication efficiency and the needed store for the survival. This specific feature distinguishes the unattended wireless sensor networks from others. In 2011, Ren et al. presented a proposal for maximizing survival duration and stability of the collected data by sensor network nodes. In this paper, we first show two main weaknesses of the Ren et al proposal: (1) the propagated data in the network is not authenticated this weakness causes the network becomes more susceptible to attack and (2) data are not identified when they become corrupt during transmission. These weaknesses cause more traffic in the network and result in the network inefficiency. Having shown the weaknesses, we present a method to resolve them using the homomorphic signature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Unattended Wireless Sensor Networks
  • Mobile Adversary
  • Data Maximization
  • Authentication
  • Isomorphic Sign