مسیریابی انرژی آگاه در شبکه های حسگر بی سیم با استفاده از الگوریتم جستجوی هارمونی

نویسندگان

چکیده

در حال حاضر، مسیریابی انرژی آگاه، یکی از مهم­ترین زمینه‌های تحقیقاتی در شبکه‌های حسگر بی‌سیم محسوب می‌گردد. افزایش طول عمر شبکه، چالش­ انگیزترین نیاز در این نوع شبکه‌هاست. هدف این تحقیق، معرفی الگوریتم جست­وجوی هارمونی، به عنوان یک الگوریتم فرااکتشافی موفق برای مسیریابی در شبکه‌های حسگر بی‌سیم، در راستای افزایش طول عمر در این نوع شبکه‌هاست. برای این منظور، در سفارشی کردن این الگوریتم برای مسیریابی، دو معیار کاهش مصرف انرژی و توزیع مناسب مصرف انرژی بین گره‌های حسگر که منجر به افزایش طول عمر شبکه می­شوند، در نظر گرفته شده است. نتایج شبیه­ سازی‌ها، توانایی این الگوریتم را در یافتن مسیر بهینه و برقراری توازن مناسب بین دو معیار ذکرشده، به خوبی نشان می‌دهد. همچنین جهت مقایسه روش پیشنهادی با دیگر روش‌ها در شرایط کاملاً یکسان، یک پیاده­ سازی با الگوریتم ژنتیک انجام شده است. نتایج مقایسات، ناظر بر عملکرد بهتر الگوریتم جست­وجوی هارمونی، نسبت به الگوریتم ژنتیک، در افزایش طول عمر شبکه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Energy Aware Routing in Wireless Sensor Networks Using Harmony Search Algorithm

نویسندگان [English]

  • Mehdi Rezaeenejad
  • Majid Rahiminasab
  • Seyed Abdolmajid Mousavi
چکیده [English]

At the present, energy aware routing is one of the most important research topics in wireless sensor networks. Increasing network lifetime is the most challenging need in these networks. In this study, in order to increase network lifetime, we aim to introduce a harmony search algorithm as a successful meta-heuristic algorithm for routing in the wireless sensor networks. In customizing the algorithm for routing, two following criteria, which result in increasing network lifetime, have been considered: reducing energy consumption and proper distribution of energy consumption between sensor nodes. Simulation results clearly showed the ability of this algorithm in finding the optimum route and proper balance between the abovementioned criteria. Moreover, to compare the recommended method with other methods in identical conditions, an implementation of a genetic algorithm has been carried out. Results showed the better performance of harmony search algorithm in increasing network lifetime in compared with genetic algorithm

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wireless sensor networks
  • Energy aware routing
  • Meta-heuristic algorithms
  • Harmony search algorithm
  • Genetic algorithm