کلیدواژه‌ها = شبکه عمیق
مروری بر رویکرد یادگیری عمیق در صنعت هوافضا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1402

10.22052/scj.2023.243422.1036

مهلا رئوف مقدم؛ مسعود ابراهیمی