کلیدواژه‌ها = انتخاب بهینه وب سرویس ها
روشی برای ساده سازی الگوها با ساختار احتمالی در ترکیب سرویس وب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1401

10.22052/scj.2023.246636.1084

سید مرتضی بابامیر؛ نرجس ظهیری