کلیدواژه‌ها = ساده سازی گراف ترکیب سرویس وب
روشی برای ساده سازی الگوها با ساختار احتمالی در ترکیب سرویس وب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1401

10.22052/scj.2023.246636.1084

سید مرتضی بابامیر؛ نرجس ظهیری