کلیدواژه‌ها = رگ های خونی
جداسازی عروق در تصاویر رنگی شبکیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1401

10.22052/scj.2022.246288.1060

معصومه جعفری