کلیدواژه‌ها = میانگین زمان کارکرد بدون خطا
بررسی قابلیت تحمل پذیری خطا در شبکه های حسگر بی سیم

دوره 1، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 2-13

سلمان گلی بیدگلی؛ فاطمه یحیی آبادی