نویسنده = �������������� ����������
طراحی مدلی برای طبقه‌بندی داده‌های جریانی با استفاده از ‏یادگیری تقویتی و گرادیان کاهشی تصادفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مرداد 1402

10.22052/scj.2023.248781.1124

سمیرا فرزانه؛ جواد سلیمی سرتختی