نویسنده = محمد مهدی ایزدخواه
مقایسه عملکرد روش های هوش مصنوعی در پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1402

10.22052/scj.2024.253154.1161

ملیحه نیک سیرت؛ جواد طیبی؛ محمد مهدی ایزدخواه