نویسنده = ������������ ��������
مروری بر الگوریتم های یادگیری ماشین جهت تشخیص اوتیسم با استفاده از سیگنالEEG

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1402

10.22052/scj.2023.248522.1110

زهره شریفی مهرجرد؛ هاجر مومنی؛ حبیب ادبی اردکانی