نویسنده = �������������� ��������
بکارگیری مدل تحلیل احساسات در سطح حروف مبتنی بر شبکه‌ی عصبی روی نظرات فارسی ثبت شده در شبکه‌های اجتماعی و فروشگاه‌های اینترنتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1402

10.22052/scj.2023.248311.1094

امید خلف بیگی؛ سید علیرضا بشیری موسوی؛ سینا قارلقی