نویسنده = ������������������ ��������
احراز بی‌درنگ هویت متقاضیان خدمات الکترونیک با استفاده از روش مبتنی بر یادگیری عمیق سه بُعدی با دو مسیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1401

10.22052/scj.2023.246701.1086

ویدا اسماعیلی؛ محمود محصل فقهی