نویسنده = ��������������������� ��������
بازآرایی تکاملی چندهدفه آگاه از انرژی برای تصحیح نشانه‌های کد بد در کاربردهای اندرویدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1402

10.22052/scj.2023.246479.1074

مائده زمزمه؛ سعید صدیقیان کاشی؛ امین نیک‌انجام