نویسنده = �������� �������������� ����������
رویکرد تخصیص منبع کارا برای پردازش داده های حوزه سلامت در محیط رایانش ابری

دوره 8، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 80-101

10.22052/8.2.80

مصطفی قبائی ارانی؛ فاطمه مهدی بابایی