نویسنده = ������������ ������������
ارزیابی کارایی تشخیص جعل کپی- انتقال تصاویر مبتنی بر بلاک بندی

دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 62-79

10.22052/7.1.62

اسدالله شاه بهرامی؛ فرزانه هویدا