نویسنده = ������������������ ������
مروری بر روش‌های تخمین هزینه نرم‌افزار مبتنی بر یادگیری ماشین

دوره 5، شماره 1، اسفند 1395، صفحه 36-65

صبا بیرانوند؛ محمد علی زارع چاهوکی