نویسنده = ���������������� ������ ��������
ابرتفکیک‌پذیری: مروری بر روش‌های موجود

دوره 2، شماره 2، مرداد 1392، صفحه 36-51

سید جلال سیدیزدی؛ حمید حسن پور