نویسنده = ������ �������� ������������ ��������
یک سیستم نوین هوشمند تشخیص هویت نویسنده فارسی زبان بر اساس سبک نوشتاری - مقاله برگزیده هفدهمین کنفرانس ملی انجمن کامپیوتر ایران

دوره 1، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 26-35

زینب فرهمندپور؛ هومن نیک مهر؛ محرم منصوری زاده؛ امید طیب زاده قمصری