موضوعات = نرم افزار
An Iterated Local Search Strengthened by a Q-learning-based Hyper-heuristic for Software Modularization

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1402

10.22052/scj.2023.252654.1135

محجوبه تاج گردان؛ حبیب ایزدخواه؛ شهریار لطفی


بازآرایی تکاملی چندهدفه آگاه از انرژی برای تصحیح نشانه‌های کد بد در کاربردهای اندرویدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1402

10.22052/scj.2023.246479.1074

مائده زمزمه؛ سعید صدیقیان کاشی؛ امین نیک‌انجام