کلیدواژه‌ها = داده‌های عظیم
استفاده از تکنولوژی داده‌های عظیم در نظرکاوی

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 26-39

10.22052/scj.2021.111450

فاطمه پورغلامعلی؛ محسن کاهانی؛ احسان عسگریان