کلیدواژه‌ها = پردازش تصویر
الگوریتم شبکه عصبی عمیق بهبود یافته برای شناسایی بیماری کوید-19 در اینترنت اشیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 تیر 1402

10.22052/scj.2023.248686.1117

محمد موسوی؛ سوده حسینی؛ محمدرضا امیدی


درجه بندی کیفی ظروف چینی با استفاده از ماشین بینایی

دوره 5، شماره 1، اسفند 1395، صفحه 66-77

ُسید جواد حسینی نیا؛ سید محمد امام؛ خلیل خلیلی


کاربرد سیستم های آنالیز تصویردر فرآیند فلوتاسیون

دوره 5، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 66-83

فردیس نخعی؛ مهدی ایران نژاد؛ سیما محمد نژاد