کلیدواژه‌ها = الگوریتم ژنتیک
تامین پویای سرویس در محیط مه مبتنی بر اتوماتای یادگیر و الگوریتم ژنتیک چند هدفه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1402

10.22052/scj.2023.248643.1115

سید مهدی جامعی


روش جدید جهت تخصیص منابع به جریان‌های کاری بی‌درنگ در محیط‌های مه مبتنی بر شبکه‌های نرم‌افزار محور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1402

10.22052/scj.2023.248726.1121

محمد صادق زاده؛ رضا محمدی؛ محمدی نصیری؛ سکینه سهرابی


مسیریابی انرژی آگاه در شبکه های حسگر بی سیم با استفاده از الگوریتم جستجوی هارمونی

دوره 1، شماره 1، دی 1391، صفحه 2-15

مهدی رضایی نژاد؛ مجید رحیمی نسب؛ سید عبدالمجید موسوی