نویسنده = محمود پارسامنش
Sensitivity Analysis of a Mathematical Fuzzy Epidemic Model for COVID-19

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 فروردین 1402

10.22052/scj.2023.248364.1100

محمود پارسامنش؛ عباس اکرمی