نویسنده = �������������� ����������
فناوری ماشین‌بینایی در کشاورزی دقیق: مروری جامع بر اصول و کاربردها

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 92-113

10.22052/scj.2021.111453

مرضیه قربانی؛ محمد ابونجمی؛ کیوان آصف‌پور وکیلیان