نویسنده = �������� ���������� ��������
کاربرد سیستم های آنالیز تصویردر فرآیند فلوتاسیون

دوره 5، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 66-83

فردیس نخعی؛ مهدی ایران نژاد؛ سیما محمد نژاد